GEDOST, s.r.o.

Jsme společnost, jejíž prioritní náplní je stavební a projektové vedení.

Nejsme cíleně zaměřeni na vedení projektů určitého rozsahu. Snažíme se vybírat projekty zajímavé nejen svou velikostí, ale hlavně takové, které mají šanci na úspěch.

Naší filosofií je realizovat projekty, kterými se můžeme prezentovat i za několik let. V našem případě jejich kvalitním a včasným provedením.

GENERÁLNÍ DODÁVKA STAVEB

U většiny projektů jsme schopni projekt realizovat v roli generálního dodavatele. Záleží především na stavu a kvalitě zpracování prováděcí dokumentace. Samozřejmě posuzujeme i rozsah a umístění projektu.

dozor

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Smyslem TDI je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky.

NAŠE REFERENCE

Nezávislé poradenství

Vyřešíme dvojstranné a vícenásobné spory vzniklé při realizaci projektů. Jsme schopni ve spolupráci se znalcem a právníkem spor vyřešit a ukončit s patřičným soudně znaleckým a právním závěrem.

port_thum_4

Construction Management

Stavební vedení projektu v plném rozsahu. To znamená, provedeme po revizi projektu převzetí komunikace s dotčeným orgánem státní správy, zajištění stavebního řízení, povolení a zřízení staveništních přípojek médií atd. Průběžná kontrola cílového rozpočtu.