Naši partneři se rekrutují z řad developerských skupin a firem. Naším partnerem jsou i generální dodavatelé, kteří z kapacitních, nebo jiných důvodů nejsou schopni určitý projekt realizovat ve své režii.

Jsme partnery odborníků z řad architektů, projektantů, geologů, geodetů, akustiků atd.

Významným partnerem jsou právníci, dbající na právní stránku při realizaci projektu.

A samozřejmě spolupracujeme s řadou odborných společností, které pod naším vedením projekt realizují fyzicky.