Generální dodávka staveb

U většiny projektů jsme schopni projekt realizovat v roli generálního dodavatele. Záleží především na stavu a kvalitě zpracování prováděcí dokumentace. Samozřejmě posuzujeme i rozsah a umístění projektu.

Spolupráci na projektu formou generálního dodavatele započneme, pokud jsme si jisti, že zajistíme realizace v daném termínu a kvalitě.

Technický dozor investora (TDI)

Smyslem TDI je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky.

To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy.

Construction Management

Stavební vedení projektu v plném rozsahu. To znamená, provedeme po revizi projektu převzetí komunikace s dotčeným orgánem státní správy, zajištění stavebního řízení, povolení a zřízení staveništních přípojek médií atd. Průběžná kontrola cílového rozpočtu.

Zobrazit více informací.

Project management

Rovněž řízení staveb formou project managementu, ušetří investorům značné náklady. V rámci tohoto způsobu vedení provádíme především:

  • Řízení a koordinace činností všech účastníků.
  • Definice komunikačních toků. Reporting.
  • Dozor nad efektivitou investiční akce.

 

Zobrazit více informací.

Nezávislé poradenství

Vyřešíme dvojstranné a vícenásobné spory vzniklé při realizaci projektů. Jsme schopni ve spolupráci se znalcem a právníkem spor vyřešit a ukončit s patřičným soudně znaleckým a právním závěrem.