Stavební vedení projektu v plném rozsahu. To znamená, provedeme po revizi projektu převzetí komunikace s dotčeným orgánem státní správy, zajištění stavebního řízení, povolení a zřízení staveništních přípojek médií atd. Průběžná kontrola cílového rozpočtu.

Výběrové řízení jednotlivých subdodavatelů a jejich nasmlouvání. Naši manažeři mají zkušenosti s velkým množstvím HSV i PSV dodavatelů, které zohledňujeme při zařazování do výběrového řízení. Minulé dva roky ukázali spolehlivost a kvalitu subdodavatelů více než kdy jindy.

Realizaci projektu při dodržení termínových, finančních i kvalitativních podmínkách. Jednotliví manažeři si utvořili po zkušenostech z realizace minulých projektů okolo sebe tým schopných technologů, stavbyvedoucích a techniků. Spolupracujeme s uznávanými projektanty, statiky, akustiky, geodety, které respektují dotčené orgány. Naším cílem je spolupracovat pouze s osvědčenými odborníky.

Klientské změny. Zajistíme pro vaše klienty kompletní servis klientských změn. To znamená projektovou část, kalkulaci, vzorkovnu a samozřejmě realizaci klientské změny.

Technické přejímky klientů. V součinnosti s vámi, případně realitní kanceláří zajišťující prodej, jsme schopni klientům Dílo po technické stránce předávat s předstihem. Tak aby nebyla ohrožena lhůta konečné přejímky Díla.

Kolaudační řízení. Na základě plných mocí zajistíme vydání dílčích kolaudačních řízení, i vydání kolaudačního rozhodnutí na celou stavební část, včetně zapracovaných klientských změn a veškerých změn před dokončením.