Rovněž řízení staveb formou project managementu, ušetří investorům značné náklady. V rámci tohoto způsobu vedení provádíme především:

 • Řízení a koordinace činností všech účastníků.
 • Definice komunikačních toků. Reporting.
 • Dozor nad efektivitou investiční akce.
 • Rychlá a úsporná realizace změn požadovaných klientem.
 • Zastupování klienta na všech úrovních vůči dalším účastníkům projektu.
 • Konsekventní prosazování priorit klienta.
 • Posouzení proveditelnosti záměru v realizační studii.

Varianta:

 • Vypracování realizační studie.
 • Vypracování a aktualizace rozpočtu.
 • Spoluvytváření optimálních projekčních řešení.
 • Organizace výběrových řízení na dílčí dodávky stavby.
 • Identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů.
 • Dohled nad efektivním vynakládáním investičních prostředků.
 • Průběžná aktualizace přehledů o uvažovaných nákladech akce.
 • Asistence při stanovení technických parametrů projektu.
 • Systematická a nezávislá kontrola činnosti všech účastníků.
 • Detailní technické posouzení projektové dokumentace.
 • Technický dozor při realizaci investiční akce a předání díla.
 • Podrobný harmonogram investiční akce.
 • Monitoring dokumentace a informačních toků.
 • Kontrola plnění termínů a využití potřebných kapacit.
 • Koncepce řešení v případě změny podmínek.
 • Minimalizaci negativních dopadů.