Provedení kontaktního zateplovacího systému pastovitými barvami  vč. provedení klempířských prvků. Vyzdívky lodžií a rekonstrukce nášlapných vrstev všech balkonů.