Provádíme technický dozor nad výstavbou rodinného domu ve Zdibech. Pro majitele jsme vypracovali rovněž revizi projektu včetně vypracování kontrolního rozpočtu a vybrali pro něj vhodné dodavatele stavebních prací a materiálů.