Skip to Content

Referenční stavby

Univerzita Karlova – Ovocný Trh

Repase a částečná výměna oplocení na Ovocném Trhu. Práce byly provedeny pro významného investora – Univerzita Karlova

ZOBRAZIT PROJEKT

Rezlerova Fasáda

Provedení kontaktního zateplovacího systému pastovitými barvami  vč. provedení klempířských prvků. Vyzdívky lodžií a rekonstrukce nášlapných vrstev všech balkonů.

ZOBRAZIT PROJEKT

Budějovická

Oprava Střechy. Pro městkou část jsme provedli kompletní opravu střešního pláště vč. provedení nových klempířských prvků a repase stříšek instalačních šachet.

ZOBRAZIT PROJEKT

Cukrárna CČM

Pro našeho stálého investora společnost Hájek a Boušová s.r.o. jsme dokončili výstavbu cukrárny a výrobny v nové části obchodního Centra Černý most.

ZOBRAZIT PROJEKT

Rodinný dům Zdiby

Provádíme technický dozor nad výstavbou rodinného domu ve Zdibech. Pro majitele jsme vypracovali rovněž revizi projektu včetně vypracování kontrolního rozpočtu a vybrali pro něj vhodné dodavatele stavebních prací a materiálů.

ZOBRAZIT PROJEKT

Rodinný dům Ondřejov

V roce 2013 jsme provedli hrubou stavbu RD v Ondřejově

ZOBRAZIT PROJEKT

Rekonstrukce adm. budov

Zde provádíme u jednoho objektu kompletní rekonstrukci. To znamená, že objekt byl obnažen […]

ZOBRAZIT PROJEKT

Zličínské Zahrady

Dalším velkým bytovým projektem na kterém se podíleli naši manažeři jsou Zličínské Zahrady. V roli generálního dodavatele pro společnost White Hill s r.o.. Jedná se o cca 180 bytů ve vyšším standardu, v sedmi bytových domech, v Praze – Zličíně.

 

ZOBRAZIT PROJEKT

Zličínský Dvůr

V totožné lokalitě se jedná i o projekt Zličínský Dvůr. Zde je realizováno devět bytových domů s 234 byty, formou generálního dodavatele pro společnost Hollycourt Developments Czech, s.r.o.. Jedná se o zděné viladomy se zdůrazněním na akustické vlastnosti jednotlivých bytů a objektů. Pro ztížené podmínky zejména z oblasti archeologie.

ZOBRAZIT PROJEKT

Rekonstrukce bytového domu v Pardubicích

Jedná se o kompletní rekonstrukci bytového domu se 16 bytovými jednotkami a 6 obchodními jednotkami.

Objem cca 12 milionů Kč.

 

ZOBRAZIT PROJEKT